Lí thuyết Dao động và sóng điện từ

Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra:

Câu hỏi
Một vỏ cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hoà về điện. Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra:
A. Điện trường bên trong nó
B. Từ trường bên trong nó
C. Điện từ trương bên ngoài nó
D. Điện trường bên ngoài nó
1,812 Đọc
3 Trả lời

Lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn?

Bài toán
Cho em hỏi lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn ạ, tương tự với tụ phóng điện thì sao ạ
368 Đọc
0 Trả lời

Tần số của điện trường và từ trường

Câu hỏi
Trong dao động điện từ tần số f của mạch LC. Dao động điện trường và từ trường do sóng này phát ra có tần số là bao nhiêu?
594 Đọc
2 Trả lời

Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?
A. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ.
B. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ
C. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây
D. Dòng điện qua cuộn dây biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây
1,414 Đọc
4 Trả lời

Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:

Chọn phát biểu sai:
Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:
A. Có đường sức khép kín.
B. Điện trường xoáy xuất hiện khi điện tích chuyển động thẳng đều, còn điện trường tĩnh chỉ xuất hiện khi điện tích đứng yên.
C. Điện trường xoáy do từ trường biến thiên sinh ra.
6,017 Đọc
7 Trả lời

Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đàn hoạt động thì ngay tại thòi điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bang nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?
A. $0,5\sqrt{3}$
B. 4
C. không đổi
D. 2
1,073 Đọc
2 Trả lời

Phát biểu sai là


Phát biểu sai về tính chất của sóng điện từ.
Sóng điện từ là sóng ngang
Sóng điện từ mang năng lượng
Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa
Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng
3,358 Đọc
12 Trả lời

Tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung dây

Đặt một khung dây kín hình chữ nhật quay đều bên trong từ trường đều của nam châm hình chữ U với tốc độ góc $\omega _{1}$. Nam châm chữ U cũng quay trên trục quay đó với tốc độ góc $\omega _{2}$. Nếu khung dây quay ngược chiều quay của nam châm thì tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung dây là:

$\left | \omega _{1} - \omega _{2} \right |$
$\omega _{1} + \omega _{2}$
$\omega _{2}$
0
1,143 Đọc
5 Trả lời

Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng

Bài toán
Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng
A. Dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch
B. Dao động tắt dần với tần số bằng tần số riêng của mạch
C. Dao động cưỡng bức tần số bằng tần số riêng của mạch
D. Dao động duy trì với chu kì bằng chu kì riêng của mạch
2,576 Đọc
1 Trả lời

Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có?

Câu hỏi

Tại đài truyền hình Hà Nam có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t, véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có:
A. độ lớn bằng không.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.
1,746 Đọc
2 Trả lời

Tài liệu mới

Top