Lí thuyết Dao động và sóng điện từ

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn?

  Bài toán
  Cho em hỏi lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn ạ, tương tự với tụ phóng điện thì sao ạ

  Tần số của điện trường và từ trường

  Câu hỏi
  Trong dao động điện từ tần số f của mạch LC. Dao động điện trường và từ trường do sóng này phát ra có tần số là bao nhiêu?

  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?

  Câu hỏi
  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?
  A. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ.
  B. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ
  C. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây
  D. Dòng điện qua cuộn dây biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây

  Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:

  Chọn phát biểu sai:
  Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:
  A. Có đường sức khép kín.
  B. Điện trường xoáy xuất hiện khi điện tích chuyển động thẳng đều, còn điện trường tĩnh chỉ xuất hiện khi điện tích đứng yên.
  C. Điện trường xoáy do từ trường biến thiên sinh ra.

  Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu

  Bài toán
  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đàn hoạt động thì ngay tại thòi điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bang nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?
  A. $0,5\sqrt{3}$
  B. 4
  C. không đổi
  D. 2

  Phát biểu sai là

  Câu hỏi

  Phát biểu sai về tính chất của sóng điện từ.
  A. Sóng điện từ là sóng ngang
  B. Sóng điện từ mang năng lượng
  C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa
  D. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng

  Tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung dây

  Bài toán
  Đặt một khung dây kín hình chữ nhật quay đều bên trong từ trường đều của nam châm hình chữ U với tốc độ góc $\omega _{1}$. Nam châm chữ U cũng quay trên trục quay đó với tốc độ góc $\omega _{2}$. Nếu khung dây quay ngược chiều quay của nam châm thì tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung dây là:

  A. $\left | \omega _{1} - \omega _{2} \right |$
  B. $\omega _{1} + \omega _{2}$
  C. $\omega _{2}$
  D. 0

  Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng

  Bài toán
  Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng
  A. Dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch
  B. Dao động tắt dần với tần số bằng tần số riêng của mạch
  C. Dao động cưỡng bức tần số bằng tần số riêng của mạch
  D. Dao động duy trì với chu kì bằng chu kì riêng của mạch

  Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có?

  Câu hỏi

  Tại đài truyền hình Hà Nam có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t, véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có:
  A. độ lớn bằng không.
  B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
  C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
  D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.

  Phát biểu nào sau đây sai

  Câu hỏi
  Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai?
  A. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây.
  B. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ.
  C. Dòng điện qua cuộn dây biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây.
  D. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích trên một bản tụ

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...