Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC

Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều
Chủ đề
112
Bài viết
377
Chủ đề
112
Bài viết
377

Bài tập Điện xoay chiều

Bài tập Điện xoay chiều
Chủ đề
2,317
Bài viết
9,705
Chủ đề
2,317
Bài viết
9,705

Giá trị hiệu dụng

Bài toán
Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i=4 (coswt)mũ 2 có giá trị hiệu dụng là
A. $\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $2+2\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}$
309 Đọc
7 Trả lời

Khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là

Bài toán
Cho mạch: cuộn dây R, L nối tiếp với một tụ điện C thay đổi được. Điện áp đoạn mạch $u=U\sqrt{2}\sin 100\pi t$. $C=C_1$ thì công suất mạch $P_1=240W$ và cường độ $i=I\sqrt{2}\sin \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là :
A. 360W
B. 480W
C. 720W
D. 960W
327 Đọc
3 Trả lời

Tìm mối liên hệ giữa $R_1$, $R_2$, $C_1$ và $C_2$.

Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm hai đoạn AM và MB nối tiếp. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_1$ nối tiếp tụ điện có điện dung $C_1$. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_2$ nối tiếp tụ điện có điện dung $C_2$. Tổng trở của mạch AB là $Z_{AB} = Z_{AM} + Z_{MB}$ với $Z_{AM}$ và $Z_{MB}$ là tổng trở của đoạn AM và MB. Tìm mối liên hệ giữa $R_1$, $R_2$, $C_1$ và $C_2$.
A. $R_{1}.C_{2} = R_{2}.C_{1}$
B. $R_{1}.R_{2} = C_{1}.C_{2}$
C. $R_{1}.C_{1} = R_{2}.C_{2}$
D. $R_{1} + R_{2} = C_{1} + C_{2}$
263 Đọc
7 Trả lời

F biến thiên

Bài toán
Đặt điện áp không đổi u=U0coswt vào mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi f=25hz hoặc f=100hz thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện không đổi và bằng Ucăn3. Khi f=f0 thì UR max. Tính f0
A. 70hz
B. 100hz
C. 49hz
D. 67hz
284 Đọc
2 Trả lời

Tìm giá trị Zc

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U_0\cos wt$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự $R_1$, $R_2$ và tụ điện C có thể thay đổi được. Biết $R_{1} = 2R_{2} = 50\sqrt{3}$. Điều chỉnh C đến khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch lệch pha cực đại so với điện áp hai đầu đoạn mạch chứa $R_{2}$ và C. Gía trị $Z_{C}$ là:
A. 200
B. 100
C. 75
D. 20
211 Đọc
1 Trả lời

Mạch nối tiếp URL

Bài toán
Cho đoạn mạch AMNB trong đó AM có tụ cuộn cảm có điện trở r, MN có tụ điện và NB có điện trở R. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u=U0cos80t thì hiệu điện thế Uam sớm pha hơn 30 độ và Uan trễ pha 30 độ so với Unb đồng thời Uam=Unb biết Rnb=`50 ôm. Tìm C
333 Đọc
1 Trả lời

Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có biên độ xác định và tần số không đổi lên hai đầu một mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm và một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp một góc bằng $\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng 30 V. Nếu thay tụ điện bằng một tụ khác có điện dung C' = 3C thì dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp một góc là $\varphi _{2}$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 90 V. Biết $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$ . Biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện bằng bao nhiêu?
265 Đọc
0 Trả lời

Giá trị Ucmax gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 120V$ có tần số $f$ thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Khi $f = f_{1}$ thì điện áp $U_{RC}$ và $U_{L}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{2}$ thì $U_{RL}$ và $U_{C}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{3}$ thì mạch xảy ra cộng hưởng. Biết $\left(2\dfrac{f_{2}}{f_{3}}\right)^{2}-\left(\dfrac{f_{2}}{f_{1}}\right)^{2}=\dfrac{96}{25}$. Điều chỉnh $f$ đến khi $U_{C_{max}}$. Giá trị $U_{C_{max}}$ gần nhất với:
A. 223,0V
B. 123,0V
C. 130,0V
D. 180,3V
385 Đọc
2 Trả lời

Tỷ số giữa R1 và R2 là

Bài toán
Cho mạch điên AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C và cuộn dây. M là điểm giữa biến trở R và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u_{AB} = 30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ (V) với $\omega $ không đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở $R = R_{1}$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là $U_{1}$. Khi giá trị biến trở $R = R_{2}$ ($R_{2} < R_{1}$ ) thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dung hai đầu đoạn mạch MB là $U_{2}$. Biết rằng $U_{1} + U_{2} = 90 V$. Tỷ số giữa $R{1}$ và $R_{2}$ là:
A. $\sqrt{6}$
B. 2
C. $\sqrt{7}$
D. 4
357 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới