Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC

 1. Lí thuyết Điện xoay chiều

  Lí thuyết Điện xoay chiều
  Chủ đề:
  112
  Bài viết:
  377
  RSS
 2. Bài tập Điện xoay chiều

  Bài tập Điện xoay chiều
  Chủ đề:
  2,312
  Bài viết:
  9,695
  Mới nhất: Tốc độ quay của roto? Naoki, 8/2/18
  RSS
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
  Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở R=150√3 ôm và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=Uocos2pit (V) với Uo không đổi còn f thì thay đổi được. Khi f=f1=25 Hz hay f=f2=100 Hz thì dòng điên có giá trị hiệu dugj như nhau nhưng lệch pha nhau 2pi/3. Cảm kháng của cuộn dây khi f=f1 là:
  A. 600 ôm
  B. 300 ôm
  C. 450 ôm
  D. 150 ôm
  Đáp án D
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i=4 (coswt)mũ 2 có giá trị hiệu dụng là
  A. Căn 6 B 2 căn 2 C 2+căn 2 D căn 2
  Xem thêm
  0 Thích
  7 Bình Luận
  Bài toán
  Cho mạch: cuộn dây R, L nối tiếp với một tụ điện C thay đổi được. Điện áp đoạn mạch $u=U\sqrt{2}\sin 100\pi t$. $C=C_1$ thì công suất mạch $P_1=240W$ và cường độ $i=I\sqrt{2}\sin \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là :
  A. 360W
  B. 480W
  C. 720W
  D. 960W
  Xem thêm
  0 Thích
  3 Bình Luận
  Bài toán
  Mạch điện xoay chiều gồm hai đoạn AM và MB nối tiếp. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_1$ nối tiếp tụ điện có điện dung $C_1$. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_2$ nối tiếp tụ điện có điện dung $C_2$. Tổng trở của mạch AB là $Z_{AB} = Z_{AM} + Z_{MB}$ với $Z_{AM}$ và $Z_{MB}$ là tổng trở của đoạn AM và MB. Tìm mối liên hệ giữa $R_1$, $R_2$, $C_1$ và $C_2$.
  A. $R_{1}.C_{2} = R_{2}.C_{1}$
  B. $R_{1}.R_{2} = C_{1}.C_{2}$
  C. $R_{1}.C_{1} = R_{2}.C_{2}$
  D. $R_{1} + R_{2} = C_{1} + C_{2}$
  Xem thêm
  0 Thích
  7 Bình Luận
  Đặt điện áp không đổi u=U0coswt vào mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi f=25hz hoặc f=100hz thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện không đổi và bằng Ucăn3. Khi f=f0 thì UR max. Tính f0
  A. 70hz B 100hz C49hz D 67hz
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán: Đặt điện áp xoay chiều u=Uocoswt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự R_1, R_2 và tụ điện C có thể thay đổi được. Biết R_{1} = 2R_{2} = 50\sqrt{3}. Điều chỉnh C đến khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch lệch pha cực đại so với điện áp hai đầu đoạn mạch chứa R_{2} và C. Gía trị Z_{C} là:

  A. 200
  B. 100
  C. 75
  D. 20
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Cho đoạn mạch AMNB trong đó AM có tụ cuộn cảm có điện trở r, MN có tụ điện và NB có điện trở R. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u=U0cos80t thì hiệu điện thế Uam sớm pha hơn 30 độ và Uan trễ pha 30 độ so với Unb đồng thời Uam=Unb biết Rnb=`50 ôm. Tìm C
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Đặt điện áp xoay chiều có biên độ xác định và tần số không đổi lên hai đầu một mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm và một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp một góc bằng $\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng 30 V. Nếu thay tụ điện bằng một tụ khác có điện dung C' = 3C thì dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp một góc là $\varphi _{2}$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 90 V. Biết $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$ . Biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện bằng bao nhiêu?
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 120V$ có tần số $f$ thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Khi $f = f_{1}$ thì điện áp $U_{RC}$ và $U_{L}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{2}$ thì $U_{RL}$ và $U_{C}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{3}$ thì mạch xảy ra cộng hưởng. Biết $\left(2\dfrac{f_{2}}{f_{3}}\right)^{2}-\left(\dfrac{f_{2}}{f_{1}}\right)^{2}=\dfrac{96}{25}$. Điều chỉnh $f$ đến khi $U_{C_{max}}$. Giá trị $U_{C_{max}}$ gần nhất với:
  A. 223,0V
  B. 123,0V
  C. 130,0V
  D. 180,3V
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Cho mạch điên AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C và cuộn dây. M là điểm giữa biến trở R và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u_{AB} = 30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ (V) với $\omega $ không đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở $R = R_{1}$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là $U_{1}$. Khi giá trị biến trở $R = R_{2}$ ($R_{2} < R_{1}$ ) thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dung hai đầu đoạn mạch MB là $U_{2}$. Biết rằng $U_{1} + U_{2} = 90 V$. Tỷ số giữa $R{1}$ và $R_{2}$ là:
  A. $\sqrt{6}$
  B. 2
  C. $\sqrt{7}$
  D. 4
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...