Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC

 1. Lí thuyết Điện xoay chiều

  Lí thuyết Điện xoay chiều
  Chủ đề:
  112
  Bài viết:
  377
  RSS
 2. Bài tập Điện xoay chiều

  Bài tập Điện xoay chiều
  Chủ đề:
  2,289
  Bài viết:
  9,590
  RSS
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tỷ số giữa R1 và R2 là

  Bài toán
  Cho mạch điên AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C và cuộn dây. M là điểm giữa biến trở R và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u_{AB} = 30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ (V) với $\omega $ không đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở $R = R_{1}$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là $U_{1}$. Khi giá trị biến trở $R = R_{2}$ ($R_{2} < R_{1}$ ) thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dung hai đầu đoạn mạch MB là $U_{2}$. Biết rằng $U_{1} + U_{2} = 90 V$. Tỷ số giữa $R{1}$ và $R_{2}$ là:
  A. $\sqrt{6}$
  B. 2
  C. $\sqrt{7}$
  D. 4

  Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất

  Bài toán
  Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào mạch điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở R nối tiếp với tụ C ($CR^{2} < 2L$). Thay đổi tần số góc đến giá trị $\omega _{0}$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất là:
  A. $90^{\circ}$
  B. $80,67^{\circ}$
  C. $60^{\circ}$
  D. $70,52^{\circ}$

  C biến thiên Giá trị của U1

  Bài toán
  Đặt điện áp u=150 2cos100πt(V)vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R không đổi, đoạn mạch MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không
  đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Ban đầu điện áp
  hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM bằng U1 và điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn MB là U2. Thay đổi điện dung C của tụ điện đến một giá trị xác định thì thấy điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn MB bằng 22 2U và cường độ dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi C lệch pha nhau 0,5π. Giá trị của U1 bằng
  A. 100 căn 2

  Cho mạch: cuộn dây R, L nối tiếp với một tụ điện C thay đổi được. Điện áp đoạn mạch $u=U\sqrt{2}sin

  Bài toán
  Cho mạch: cuộn dây R, L nối tiếp với một tụ điện C thay đổi được. Điện áp đoạn mạch $u=U\sqrt{2}\sin 100\pi t$. $C=C_1$ thì công suất mạch $P_1=240W$ và cường độ $i=I\sqrt{2}\sin \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là :
  A. 360W
  B. 480W
  C. 720W
  D. 960W

  f biến thiên Giá trị Ucmax gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Bài toán
  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 120V$ có tần số $f$ thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Khi $f = f_{1}$ thì điện áp $U_{RC}$ và $U_{L}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{2}$ thì $U_{RL}$ và $U_{C}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{3}$ thì mạch xảy ra cộng hưởng. Biết $\left(2\dfrac{f_{2}}{f_{3}}\right)^{2}-\left(\dfrac{f_{2}}{f_{1}}\right)^{2}=\dfrac{96}{25}$. Điều chỉnh $f$ đến khi $U_{C_{max}}$. Giá trị $U_{C_{max}}$ gần nhất với:
  A. 223,0V
  B. 123,0V
  C. 130,0V
  D. 180,3V

  Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ?

  Bài toán
  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}$cos($2\pi ft$) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L>R^{2}C$. Khi $f=f_{c}$ thì $U_{C}$ max và tiêu thụ công suất bằng $\dfrac{2}{3}$ công suất cực đại. Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào?
  A. 0,56
  B. 0,36
  C. 0,50
  D. 0,86

  Công suất tiêu thụ cực đại của đoạn mạch là

  Bài toán
  Đặt 1 hiệu điện thế $u = 200f\cos \left(\omega t + \phi \right)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp R = 100, C =$\dfrac{{10^{ - 4} }}{\pi }$ (F). Khi $f = f_1 $ thì Ur max. Khi $f = f_2 = \dfrac{{f_1 }}{{\sqrt 3 }}$ thì Uc max. Khi $f = f_3 $ thì công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại là
  A. $\dfrac{{10^{14} }}{2}$
  B. $\dfrac{{10^{ - 8} }}{8}$
  C. $0.5$
  D. $10^6 $

  Những điều cơ bản nhất

  Bài toán
  Mọi người khi nói:
  "Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Nếu tăng tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch". Thì cái giữ nguyên đó là cái gì????

  Công suất mạch điện là

  Bài toán
  Có ba dụng cụ gồm điện trở thuần, R = 30Ω cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \left(wt + \phi \right)$ lần lượt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm RL và RC khi đó cường độ dòng điện trong mạch $i_1 = 6\cos \left(wt + \dfrac{\pi }{7}\right)$ và $i_2 = 6\cos \left(wt + \dfrac{{10\pi }}{{21}}\right)$ Đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì công suất mạch điện lúc đó bằng

  A. 960W
  B. 720W
  C. 480W
  D. 240W

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...