Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC

 1. Lí thuyết Điện xoay chiều

  Lí thuyết Điện xoay chiều
  Chủ đề:
  112
  Bài viết:
  377
  RSS
 2. Bài tập Điện xoay chiều

  Bài tập Điện xoay chiều
  Chủ đề:
  2,280
  Bài viết:
  9,554
  RSS
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ?

  Bài toán
  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}$cos($2\pi ft$) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L>R^{2}C$. Khi $f=f_{c}$ thì $U_{C}$ max và tiêu thụ công suất bằng $\dfrac{2}{3}$ công suất cực đại. Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào?
  A. 0,56
  B. 0,36
  C. 0,50
  D. 0,86

  Công suất tiêu thụ cực đại của đoạn mạch là

  Bài toán
  Đặt 1 hiệu điện thế $u = 200f\cos \left(\omega t + \phi \right)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp R = 100, C =$\dfrac{{10^{ - 4} }}{\pi }$ (F). Khi $f = f_1 $ thì Ur max. Khi $f = f_2 = \dfrac{{f_1 }}{{\sqrt 3 }}$ thì Uc max. Khi $f = f_3 $ thì công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại là
  A. $\dfrac{{10^{14} }}{2}$
  B. $\dfrac{{10^{ - 8} }}{8}$
  C. $0.5$
  D. $10^6 $

  Những điều cơ bản nhất

  Bài toán
  Mọi người khi nói:
  "Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Nếu tăng tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch". Thì cái giữ nguyên đó là cái gì????

  Công suất mạch điện là

  Bài toán
  Có ba dụng cụ gồm điện trở thuần, R = 30Ω cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \left(wt + \phi \right)$ lần lượt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm RL và RC khi đó cường độ dòng điện trong mạch $i_1 = 6\cos \left(wt + \dfrac{\pi }{7}\right)$ và $i_2 = 6\cos \left(wt + \dfrac{{10\pi }}{{21}}\right)$ Đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì công suất mạch điện lúc đó bằng

  A. 960W
  B. 720W
  C. 480W
  D. 240W

  Điện áp cực đại của đoạn mạch AB là:

  Bài toán
  Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa điện trở thuần R, đoạn và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C. Gọi ZL là cảm kháng của cuộn cảm, ZC là dung kháng của tụ. Biết $Z_L%3D%5Csqrt{3}R%3D3Z_C$. Khi điện áp hai đầu đoạn mạch AN là $100%5Csqrt{3}V$thì điện áp hai đầu đoạn mạch MB là 100V. Điện áp cực đại của đoạn mạch AB là:

  f biến thiên Tìm giá trị của f0 và Ucmax

  Bài toán
  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điều chỉnh f = 60Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của các phần tử R, L, C tương ứng là 20V, 60V và 10V. Điều chỉnh f=fo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại UCmax. Giá trị của fo và UCmax lần lượt là:

  A. 20 Hz; 72,2 V
  B. 40 Hz; 76,9 V
  C. 50 Hz; 60,8 v
  D. 30 Hz; 20,9 V

  Lệch pha Tính giá trị của Uo

  Bài toán
  Đặt điện áp u= UoCos($\dfrac{2\pi t}{T}$ + $\varphi$) vào 2 đầu AB gồm AM chứa R, đoạn MN chứa cuộn dây có điện trở r, biết R=r. Đồ thị điện áp $\bigcup{}$AN và $\bigcup{}$MB như hình vẽ. Giá trị $\bigcup{}$o là :
  13238906_1731756367044316_4217734260573246699_n.
  A. 48$\sqrt{5}$
  B. 24$\sqrt{10}$
  C. 120
  D. 60$\sqrt{2}$

  Công suất p bằng

  Bài toán
  Đặt điện áp u=100$\sqrt{2}$cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R=100$\sqrt{3}$ , một cuộn cảm thuần, một tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu điện dung của tụ điện là C thì công suất tiêu thụ trung bình của mạch là P. Tăng điện dung nên hai lần thì công suất tiêu thụ trung bình vẫn là P nhưng cường độ dòng điện tức thời lệch pha π/3 so với dòng điện trước. Công suất p bằng

  Biểu thức tính công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều

  Câu hỏi
  Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều. Có phải là P=UICosphi không??? Có cuốn sách nó chọn đáp án UISinphi. Hoang mang wá.

  L biến thiên Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây

  Bài toán
  Đặt điện áp u=200√2cos(100πt) V lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh trong đó R=100 Ω, C=100/π µF. Điều chỉnh L trên toàn dải thì chỉ tìm được duy nhất một giá trị của L khác không để công suất tiêu thụ trên toàn mạch nhận giá trị P cho trước. Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây?
  A. 220W
  B. 400W
  C. 150W
  D. 180W

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...