Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC

Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều
Chủ đề
112
Bài viết
377
Chủ đề
112
Bài viết
377

Bài tập Điện xoay chiều

Bài tập Điện xoay chiều
Chủ đề
2,318
Bài viết
9,727
Chủ đề
2,318
Bài viết
9,727

Giá trị tức thời của cường độ dòng điện (Câu 27 mã đề 201 năm 2017)

Bạn nào giải giúp mình câu 27 trong đề thi 201 của năm 2017 với. Mình có xem phương pháp đường tròn nhưng không hiểu Untitled.png
162 Đọc
0 Trả lời

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong đó L thay đổi được. Khi L=Lo thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200w và khi đó UL=2U. Sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ của mạch lúc này là:
A:180w
B:120w
C:160w
D:150w
141 Đọc
0 Trả lời

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch?

Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức $u = U\sqrt{2} cos(\omega t+\varphi)$ trong đó U và \omega không thay đổi. Thay đổi giá trị của C thì nhận thấy: với C=C1 thì điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng 40V và trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu mạch một góc \varphi 1 ($0<\varphi _1<\pi/2$) Với C=C2 thì dòng điện trong mạch trễ pha hơn so với điện áp hai đầu mạch góc $\varphi _1$, điện áp giữa hai đầu tụ là 20V và mạch tiêu thụ công suất bằng 3/4 công suất cực đại. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gần nhất với giá trị nào?
A. 25V
B. 28V
C. 20V
D. 32V
Ai giải hộ với!
238 Đọc
1 Trả lời

Bài toán đánh thủng tụ

Một dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ở thời điểm năng lượng điện trường bằng một nửa năng lượng từ trường thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu ?
193 Đọc
0 Trả lời

Giá trị hiệu dụng

Bài toán
Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i=4 (coswt)mũ 2 có giá trị hiệu dụng là
A. $\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $2+2\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}$
492 Đọc
7 Trả lời

Khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là

Bài toán
Cho mạch: cuộn dây R, L nối tiếp với một tụ điện C thay đổi được. Điện áp đoạn mạch $u=U\sqrt{2}\sin 100\pi t$. $C=C_1$ thì công suất mạch $P_1=240W$ và cường độ $i=I\sqrt{2}\sin \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là :
A. 360W
B. 480W
C. 720W
D. 960W
491 Đọc
3 Trả lời

Tìm mối liên hệ giữa $R_1$, $R_2$, $C_1$ và $C_2$.

Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm hai đoạn AM và MB nối tiếp. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_1$ nối tiếp tụ điện có điện dung $C_1$. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_2$ nối tiếp tụ điện có điện dung $C_2$. Tổng trở của mạch AB là $Z_{AB} = Z_{AM} + Z_{MB}$ với $Z_{AM}$ và $Z_{MB}$ là tổng trở của đoạn AM và MB. Tìm mối liên hệ giữa $R_1$, $R_2$, $C_1$ và $C_2$.
A. $R_{1}.C_{2} = R_{2}.C_{1}$
B. $R_{1}.R_{2} = C_{1}.C_{2}$
C. $R_{1}.C_{1} = R_{2}.C_{2}$
D. $R_{1} + R_{2} = C_{1} + C_{2}$
417 Đọc
7 Trả lời

F biến thiên

Bài toán
Đặt điện áp không đổi u=U0coswt vào mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi f=25hz hoặc f=100hz thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện không đổi và bằng Ucăn3. Khi f=f0 thì UR max. Tính f0
A. 70hz
B. 100hz
C. 49hz
D. 67hz
421 Đọc
2 Trả lời

Tìm giá trị Zc

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U_0\cos wt$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự $R_1$, $R_2$ và tụ điện C có thể thay đổi được. Biết $R_{1} = 2R_{2} = 50\sqrt{3}$. Điều chỉnh C đến khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch lệch pha cực đại so với điện áp hai đầu đoạn mạch chứa $R_{2}$ và C. Gía trị $Z_{C}$ là:
A. 200
B. 100
C. 75
D. 20
372 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top