Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là?

Bài toán
Chiếu một tia sáng đơn sắc vào một giọt nước hình cầu có chiết suất $n = \dfrac{4}{3}$ dưới góc tới 60. Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là?
3,886 Đọc
2 Trả lời

Tìm số vân sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng, khe S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sống $\lambda _{1}= 0,42\mu m$ và $\lambda _{2}= 0,63\mu m$. Trên màn trong khoảng giữa vân sáng trung tâm và vân sáng thứ ba có màu giống vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là:
A. 11
B. 9
C. 13
D. 12
đáp án là 11. Ai giải thích hộ em với
444 Đọc
2 Trả lời

Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh

Bài toán
Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh
A. lăng kính không có khả năng nhuộm màu cho ánh sáng.
B. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.
C. ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc
D. sự khúc xạ của mọi tia sáng khi qua lăng kính.
1,512 Đọc
2 Trả lời

Phải quay lăng kính quanh cạnh A theo chiều nào?

Bài toán
Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 có chiết suất với ánh sáng trắng biến thiên từ Căn 2 đến Căn 3. Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp sao cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu. Phải quay lăng kính quanh cạnh A theo chiều nào? Một góc nhỏ nhất bao nhiêu thì tia tím có góc lệch cực tiểu?
Đáp án - Quay 15 theo chiều kim đồng hồ
Các bạn có thể giải thích rõ cho mình là khi nào quay cùng chiều, ngược chiều kim đồng hồ được không?
Cảm ơn nhiều
591 Đọc
0 Trả lời

Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau:

Bài toán
Giao thoa Y-âng với ánh sáng tạp chức có bước sóng từ 0,42.$10^{-6}$m đến
0,65. $10^{-6}$m. Khoảng cách hai khe là a=1mm và khoảng cách 2 khe đến màn là D=1m. Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau:
A. 0,84mm
B. 1,26mm
C. 1,68mm
D. 2,10mm
3,548 Đọc
23 Trả lời

Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối

Bài toán
Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc ánh sáng nhìn thấy. Hai khe cách nhau a, cách nguồn d, nguồn nằm trên trục chính vuông góc là cách đều 2 khe. Cho nguồn di chuyển vuông góc với trục chính vận tốc đều v. Tính vận tốc v' của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn.
460 Đọc
0 Trả lời

Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa sánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là $\lambda _1=0,45\mu m; \lambda _2=0,54\mu m; \lambda _3$, $\lambda _3$ chưa biết. Khỏang cách hai khe hẹp $a=1,8mm$, khỏang cách từ các khe đến màn $D=4m$. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối thứ 14 của $\lambda _3$. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$
A. 16mm
B. 33mm
C. 42mm
D. 54mm
5,181 Đọc
5 Trả lời
Thích: zmf94

Bài toán trùng vân tìm bước sóng

Bài toán
Chiếu sáng các khe I-âng bằng đèn Na có bước sóng λ=420nm ta quan sát được trên màn ảnh có 8 vân sáng, mà khoảng cách giữa tâm 2 vân sáng ngoài cùng là 3,5mm. Nếu thay thế đèn Na bằng nguồn phát bức xạ có bước sóng λ' thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa 2 vân ngoài cùng là 7,2mm. Tìm λ'?
A. 560nm
B. 432nm
C. 480nm
D. 450nm
940 Đọc
0 Trả lời

Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia

Bài toán
Thí nghiệm ánh sáng tạp gồm 2 bức xạ $\lambda_1=0.48\mu m$ và $\lambda_2=0.5\mu m$ , a=1mm, D=1m. Tìm vị tri gần vân tt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng vân tối của bức xạ kia.
606 Đọc
6 Trả lời

Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc

Bài toán
Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc bằng hai khe I-âng trong không khí thì tại vị trí vân tối thứ k của 1 bực xạ nào đó người ta thấy có N vân sáng. Nếu thí nghiệm thực hiện trong chất lỏng có chiết suất n = 2 thì tại vị trí vân tối thứ k của bức xạ sẽ có
A. N vân sáng
B. 2N vân sáng
C. N/2 vân sáng
D. N+1 vân sáng
509 Đọc
0 Trả lời
Thích: congthucauto

Tài liệu mới