Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-âng. Xét điểm M lúc đầu là một vân sáng, dịch ra ngắn nhất $\dfrac{1}{7}$m thì M là vân tối, nếu dịch ra tiếp ngắn nhất $\dfrac{16}{35}$m thì M lại là van toi. Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu
  A. 2m
  B. 1,8m
  C. 1,5m
  D. 1m

  Tính bề rộng quang phổ bậc 2

  Bài toán
  Sóng ánh sáng trắng từ 0.4 đến 0.76 khoảng cách 2 khe sáng đến màn là 1.4m khoảng cách 2 khe sáng 0.8 mm.
  A. Tính bề rộng quang phổ bậc 2
  B. Bị trí cách vân trung tâm 4mm có những vân sáng ứng với bước sóng nào

  Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Yâng, khoảng cách giữa hai khe hẹp ; khoảng cách từ các khe đến màn ảnh là 1,6m. Giữa màn ảnh và hai khe đặt thấu kính hội tụ thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Tại vị trí ảnh lớn hơn, khoảng cách ảnh hai khe là 6 mm. Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

  Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  http://x.xx99.net/Asian/As-you-continue-to-massage-the-breast-development-of-the-mid_6842.html

  http://video-one.com/video/ca150fcd4f7f57ee0f25722023bf042c.html?fid=Japanese

  Tính chiết suất n' của L'.

  Bài toán
  Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.A. 4/3
  B. 1,4
  C. 1,45
  D. 1,52

  Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ?

  Bài toán
  Trong thì nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m, bước sóng nhìn thấy trong khoảng từ 0.4 μm đến 0,75 μm. Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng?
  A. 3,4 mm
  B. 3,68 mm
  C. 2,8 mm
  D. 2,4 mm

  Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ 0,48 mm và 0,64 mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 34,56 mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, trên AB đếm được 109 vân sáng, hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?
  A. 16.
  B. 15.
  C. 19.
  D. 18.

  Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa khe young chiếu đồng thời 2 bức xạ với khoảng vân thu được trên màn là 0,5mm và 0,4mm. Xét 2 điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ 1 cho vân sáng, bức xạ 2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?
  A. 2
  B. 5
  C. 3
  D. 4

  Khoảng vân và số vân sáng thu được

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phặng chứa 2 khe S1S2 một khoảng D = 1.2m. Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm thấy vị trí thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của 2 khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 khe S1S2 = 4mm. Bỏ thấu kính đi, rồi chiếu sáng 2 khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda = 750nm thì khoảng vân thu được là bao nhiều?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Y âng, nếu chiếu vào 2 khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda = 720nm thì trên màn một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm 2 bước sóng lamda1 = 480nm và lamda2 = 640nm thì trên đoạn L số vân sáng quan sát đc là bao nhiêu?

  Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính

  Bài toán
  Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang 50 độ, dưới góc tới 60 độ. Chùm tia ló ra khỏi mặt AC gồm nhiều màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Biết chiết suất của chất làm lăng kính đối với tia đỏ và tím lần lượt là 1,54 và 1,58. Xác định góc hợp bởi tia đỏ và tím ló ra khỏi lăng kính!
  Cám ơn mọi người rất nhiều!!!

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...