Cảm ứng điện từ

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tính điện lượng dịch chuyển trong khung

  Bài toán
  Một khung dây hình vuông MNPQ cạnh a đặt trong từ trường đều, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. Giữ đỉnh M cố định, sau đó kéo và xoắn các cạnh của khung sao cho ta được hai hình vuông mà diện tích hình này lớn gấp bốn lần hình kia Tính điện lượng di chuyển trong khung. Cho điện trở của khung bằng R. Cho biết dây dẫn của khung có vỏ cách điện. Cho a=6 cm, B=4.10^-3 T, R=0,01

  Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 thời điểm mà công suất tức thời bằng không?

  Bài toán
  Đặt điện áp $u=Uo\cos \left(100\pi t + \dfrac{\pi }{6}\right)$ vào một đoạn RLC mắc nt. Biết tại thời điểm cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn cực đại thì điện áp 2 đầu mạch đang có độ lớn $\dfrac{Uo}{2}$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 thời điểm mà công suất tức thời bằng không?

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...