thuongtamhoa

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

 • Viết phương trình dao động điều hòa A=8cm , f= 0,5hz . tại thời điểm t = 0 vật qua VTCB theo chiều dương .
  Mọi người giúp em giải với ạ
  V
  VHH
  f =W/2pi => w = pi
  Tại thời điểm t=0 đi qua VTCB theo chiều dương => phi = -pi/2
  Pt x= 8 cos ( pi.t - pi/2)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top