Recent Content by Kietle22052002

  1. Kietle22052002

    Quãng đường ngắn nhất vật đi được

    Trên đề có ghi là "xét trong cùng 1 khoảng tg" câu đó nghĩa là sao vậy ạ
Top