L biến thiên Cho mạch điện RLC có L thay đổi được

Bài toán
Cho mạch điện RLC có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100 \pi t + \varphi )V$. Điều chỉnh giá trị của độ tự cảm L ta thấy khi $L = L_1 = \dfrac{3}{\pi} (H)$ và $L = L_2 =\dfrac{1}{\pi} (H)$ thì dòng điện tức thời i , i tương ứng đều lệch pha một một góc $\dfrac{\pi}{4}$ so với điện áp hai đầu mạch điện. Tính giá trị của C.
A. $C = \dfrac{50}{\pi} \mu (F)$.
B. $C = \dfrac{100}{\pi} \mu (F)$.
C. $C = \dfrac{150}{\pi} \mu (F)$.
D. $C = \dfrac{200}{\pi} \mu (F)$.
 
Re: Chuyên đề Dòng Điện Xoay Chiều.

$T_K$ đã viết:
Quy định:
1. Gõ tiếng việt có dấu.
2. Gõ $LATEX$.
3. Trả lời có trích dẫn.
4. Đánh số thứ tự.
________________________________

Câu 1. Cho mạch điện RLC có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \left(100 \pi t + \varphi \right)V$. Điều chỉnh giá trị của độ tự cảm L ta thấy khi $L = L_1 = \dfrac{3}{\pi } \left(H\right)$ và $L = L_2 =\dfrac{1}{\pi } \left(H\right)$ thì dòng điện tức thời i , i tương ứng đều lệch pha một một góc $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp hai đầu mạch điện. Tính giá trị của C.
A. $C = \dfrac{50}{\pi } \mu \left(F\right)$.
B. $C = \dfrac{100}{\pi } \mu \left(F\right)$.
C. $C = \dfrac{150}{\pi } \mu \left(F\right)$.
D. $C = \dfrac{200}{\pi } \mu \left(F\right)$.
Do độ lệch pha của i và u ở 2 trường hợp như nhau và $Z_{1L} > Z_{2L}$ nên ta có
$Z_{1L} -Z_C=Z_C - Z_{2L}$
$\Leftrightarrow Z_{1L}+Z_{2L}=2Z_C$
$\Leftrightarrow Z_C= 200 \Omega $
$\Rightarrow$ . $C = \dfrac{50}{\pi } \mu \left(F\right)$. Chọn đáp án A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Re: Chuyên đề Dòng Điện Xoay Chiều.

lvcat đã viết:
$T_K$ đã viết:
Q

Câu 1. Cho mạch điện RLC có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \left(100 \pi t + \varphi \right)V$. Điều chỉnh giá trị của độ tự cảm L ta thấy khi $L = L_1 = \dfrac{3}{\pi } \left(H\right)$ và $L = L_2 =\dfrac{1}{\pi } \left(H\right)$ thì dòng điện tức thời i , i tương ứng đều lệch pha một một góc $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp hai đầu mạch điện. Tính giá trị của C.
A. $C = \dfrac{50}{\pi } \mu \left(F\right)$.
B. $C = \dfrac{100}{\pi } \mu \left(F\right)$.
C. $C = \dfrac{150}{\pi } \mu \left(F\right)$.
D. $C = \dfrac{200}{\pi } \mu \left(F\right)$.
Do độ lệch pha của i và u ở 2 trường hợp như nhau và $Z_{1L} > Z_{2L}$ nên ta có
$Z_{1L} -Z_C=Z_C - Z_{2L}$
$\Leftrightarrow Z_{1L}+Z_{2L}=2Z_C$
$\Leftrightarrow Z_C= 200 \Omega $
$\Rightarrow$ . $C = \dfrac{100}{\pi } \mu \left(F\right)$. Chọn đáp án B
Hình như câu này chọn A chứ!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Re: Chuyên đề Dòng Điện Xoay Chiều.

LoveBaBaPig đã viết:
lvcat đã viết:
$T_K$ đã viết:
Q

Câu 1. Cho mạch điện RLC có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \left(100 \pi t + \varphi \right)V$. Điều chỉnh giá trị của độ tự cảm L ta thấy khi $L = L_1 = \dfrac{3}{\pi } \left(H\right)$ và $L = L_2 =\dfrac{1}{\pi } \left(H\right)$ thì dòng điện tức thời i , i tương ứng đều lệch pha một một góc $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp hai đầu mạch điện. Tính giá trị của C.
A. $C = \dfrac{50}{\pi } \mu \left(F\right)$.
B. $C = \dfrac{100}{\pi } \mu \left(F\right)$.
C. $C = \dfrac{150}{\pi } \mu \left(F\right)$.
D. $C = \dfrac{200}{\pi } \mu \left(F\right)$.
Do độ lệch pha của i và u ở 2 trường hợp như nhau và $Z_{1L} > Z_{2L}$ nên ta có
$Z_{1L} -Z_C=Z_C - Z_{2L}$
$\Leftrightarrow Z_{1L}+Z_{2L}=2Z_C$
$\Leftrightarrow Z_C= 200 \Omega $
$\Rightarrow$ . $C = \dfrac{100}{\pi } \mu \left(F\right)$. Chọn đáp án B
Hình như câu này chọn A chứ!
Uhm, mình nhầm :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Bài tập Điện xoay chiều 1
K Bài tập Điện xoay chiều 2
T Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Bài tập Điện xoay chiều 1
__Black_Cat____! Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài tập Điện xoay chiều 6
lvcat Bài tập Điện xoay chiều 11

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,770
Bài viết
51,418
Thành viên
30,415
Thành viên mới nhất
jiangalone
Top