Tìm tiêu cự của thấu kính

Thảo luận trong 'Bài tập Sóng ánh sáng' bắt đầu bởi Tú Zô, 18/6/16.

  1. Tú Zô

    Tú Zô Member

    Bài toán
    Với $\lambda$ tính theo đơn vị $\mu$m thì chiết suất của thủy tinh làm thấu kính thay đổi theo quy luật n = 1,55 + $\dfrac{0,0096}{\lambda^2}$ Chiếu vào thấu kính ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 0,4$ $\mu$m thì tiêu cự thấu kính là f= 50 cm Tiêu cự của thấu kính khi chiếu bước sóng $\lambda_2$ = 0,6 $\mu$m là

    A. 50,15 cm
    B. 52,89 cm
    C. 55,12 cm
    D. 112,50 cm
     
    Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 19/6/16
  2. izinagy

    izinagy New Member

    Ta có công thức tính tiêu cự theo chiết suất như sau
    $\dfrac{1}{f}=\left(n-1 \right)\left(\dfrac{1}{R_{1}}+\dfrac{1}{R_{2}} \right)$
    Đoạn Sau the đề bài là hằng số ta coi công thức thành
    $\dfrac{1}{f}=\left(n-1\right)k$
    $\Rightarrow \dfrac{f_{2}}{f_{1}}=\dfrac{n_{1}-1}{n_{2}-1}$ (*)
    tính đc n1=1,61
    n2= $\dfrac{473}{300}$
    thay vào * tính đươc f2=52,89
    Đáp Án B
     
    Bty thích bài viết này.