Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường

#1
Bài toán
Hai điện tích $q_1>0$ và $q_2 = -q_1$ đặt trong chân không lần lượt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng r; M là một điểm thỏa MA = 2MB. Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường tại A và tại M là:
A. 8/7
B. 4.
C. -4.
D. -8/7.
 

Similar threads

Legendary light

Active Member
#2
Bài này bạn dùng công thức tính điện trường thôi, ở A thì chỉ có lực điện do $q_{2}$ gây ra còn ở M thì có cả $q_{1}$ và $q_{2}$ gây ra ( nên nhớ là phải cộng lại vì $q_{2}$ âm ), chiều đều hướng về B, tính ra được rồi chia thì ra kết quả.
 

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ