Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là

Thảo luận trong 'Bài tập Sóng cơ' bắt đầu bởi phạm Sáng, 12/8/17.

 1. phạm Sáng

  phạm Sáng New Member

  Bài toán
  Cho hai nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kì T=0,02 trên mặt nước, khoảng cách giữa hai nguồn ${S_1S_2}= 20$ m. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 40 m/s. Hai điểm M, N tạo với $_{S_1}$ và $_{S_2}$ thành hình chữ nhật $_{S_1}$MN$_{S_2}$ có M$_{S_1}$= 10 m. Trên $M_{S_1}$ có số điểm cực đại giao thoa là
  A. 10
  B. 12
  C. 9
  D. 11
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 13/8/17
  thoong thích bài viết này.
 2. Lời giải
  Tính được $\lambda=0,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $.
  Có $\Delta d_{S_1}=S_{1}S_{2}=20m$ và $deltad_{M}=MS_{2}-MS_{1}=12,36m$. ($MS_{2}=\sqrt {MS_{1}^{2}+S_{1}S_{2}^{2}}=10\sqrt {5}m $)
  Dùng công thức $\Delta d_{M}\leqk\lambda <\deltad_{S_1}$
  Suy ra $15,45\leqk <25$.
  Số cực đại TRÊN $MS_{1}$ (KHÔNG TÍNH NGUỒN $S_{1}$) là số giá trị NGUYÊN của k.
  Vậy số cực đại là $N=24-16+1=9$. Chọn C.
   
 3. Lời giải
  Tính được $\lambda=0,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $.
  Có $\delta d_{S_1}=S_{1}S_{2}=20m$ và $delta d_{M}=MS_{2}-MS_{1}=12,36m$. ($MS_{2}=\sqrt {MS_{1}^{2}+S_{1}S_{2}^{2}}=10\sqrt {5}m $)
  Dùng công thức $\delta d_{M} \leq k\lambda <\delta d_{S_1}$
  Suy ra $15,45 \leq k <25$.
  Số cực đại TRÊN $MS_{1}$ (KHÔNG TÍNH NGUỒN $S_{1}$) là số giá trị NGUYÊN của k.
  Vậy số cực đại là $N=24-16+1=9$. Chọn C.
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 13/8/17
  phạm Sáng thích bài viết này.