Tính khoảng cách ngắn nhất từ O tới vị trí có 3 vân sáng trùng nhau

Bài toán
Tién hành giao thoa với hai khe i âng ánh sáng giao thoa là chùm sáng tổng hợp có bước sóng biến thiên liên tục trong giới hạn 0,45.10^-6m đến 0,63.10^-6m biết khoảng các nhất từ O tới vị trí có 2 vân sáng trùng nhau là 2,4mm tính khoảng cách nhỏ nhất từ O tới vị trí có 3 vân sáng trùnh nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày tạo
Đá Tảng Bài tập Dao động cơ 2
adamdj Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Bài tập Sóng ánh sáng 4
hoangmac Bài tập Sóng cơ 2
D Bài tập Sóng cơ 5
•One-HicF Bài tập Sóng ánh sáng 6
•One-HicF Bài tập Sóng ánh sáng 1
thiencuong_96 Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Bài tập Sóng cơ 4
S Bài tập Dao động cơ 2

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,186
Bài viết
50,813
Thành viên
28,162
Thành viên mới nhất
Phươngnga442017
Top