Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào

Câu hỏi
Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, và có biên độ tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi và chỉ khi hai dao động thành phần ?
A. Lệch pha pi/2
B. Ngược pha
C. Lệch pha 2pi/3
D. Cùng pha
 
Biên độ của dao động tổng hợp $A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi } $
Mà $A=A_1=A_2$ nên ta có $A = \sqrt {2{A^2} + 2{A^2}\cos \Delta \varphi } \Rightarrow \cos \Delta \varphi = - \dfrac{1}{2} \Rightarrow \Delta \varphi = \dfrac{{2\pi }}{3}$
Đáp án C.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top