L biến thiên Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=80\sqrt{2}\cos100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở bằng bao nhiêu?
A. 48V
B. 64V
C. 60V
D. 36V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=80\sqrt{2}\cos100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở bằng bao nhiêu?
A. 48V
B. 64V
C. 60V
D. 36V
Thật sự là không thích lắm nhưng đôi khi phang công thức nó nhanh ^^.
$$U_{Lmax}^2=U^2+U_{Lmax}.U_C$$
$$\Rightarrow U_C= \dfrac{U_{Lmax}^2-U^2}{U_{Lmax}} = 36$$
$$\Rightarrow U_R= \sqrt{U_{Lmax}U_C-U_C^2}=48$$
Vậy chọn A. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Bài tập Điện xoay chiều 1
P Bài tập Điện xoay chiều 5
L Bài tập Điện xoay chiều 1
H Bài tập Điện xoay chiều 2
T Bài tập Điện xoay chiều 4
daodongco Bài tập Điện xoay chiều 9
N Bài tập Điện xoay chiều 3
T Bài tập Điện xoay chiều 6
T Bài tập Điện xoay chiều 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top