Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:

Bài toán
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=$60^{0}$. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,7. Bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146cm
B. 0,0146cm
C. 0,0146m
D. 0,292cm
 
Bài toán
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=$60^{0}$. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,7. Bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146cm
B. 0,0146cm
C. 0,0146m
D. 0,292cm
Độ rộng chùm tia khi ra khỏi bản mặt:
$L=\cos _60^{\circ}.d=e.\left(\tan r_{d}-\tan r_{t}\right).\cos _60^{\circ}$​
r được xác định theo công thức:​
$\sin i=\sin r.n$​
Thay số.​
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Độ rộng chùm tia khi ra khỏi bản mặt:
$L=\cos60^{\circ}.d=e.(tanr_{d}-tanr_{t}).\cos60^{\circ}$​
r được xác định theo công thức:​
$sini=sinr.n$​
Thay số.
Chọn C
B chế bạn $e=2cm$ mà sao kết quả ra là m được
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,199
Bài viết
50,813
Thành viên
28,374
Thành viên mới nhất
Thang Huynh
Top