Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U?

Bài toán
Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left( \cos \omega t \right)$ V, t tính bằng giây(s). Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U?
A. $T=\dfrac{7}{400}$
B. $T=\dfrac{9}{400}$
C. $T=\dfrac{1}{400}$
D. $T=\dfrac{3}{400}$
 
Bài toán
Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos\left( \cos\omega t \right)$ V, t tính bằng giây(s). Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U?
A. . T=$\dfrac{7}{400}$
B. . T=$\dfrac{9}{400}$
C. . T=$\dfrac{1}{400}$
D. . T=$\dfrac{3}{400}$
Đề thiếu à?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đ Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
Heavenpostman Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
lvcat Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
canhbao Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
canhbao Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
T Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
I Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
dreamhigh315 Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
levietnghials Bài tập Dao động và sóng điện từ 3

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,757
Bài viết
51,374
Thành viên
29,752
Thành viên mới nhất
hangvien
Top