Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ

Bài toán
Câu 40: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn uS1 = uS2 = 4cos(40πt) mm, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1, S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị :
A. $4\sqrt{3}$
B. $-12\sqrt{3}$
C. $-12$
D. $12\sqrt{3}$
 
Bạn đạo hàm cái phương trình li độ của sóng dừng lên là được, hàm có t thay đổi.
Mình làm được kết quả là -12. Có đúng không nhỉ?!
 
Mình nghĩ có cách suy luận khác như sau:
Ta tính được lamda bằng 6cm. Đây là hai nguồn cùng pha nên tại trung điểm I của nó thì I chắc chắn là một bụng. A cách bụng 0,5. B cách bụng 2 nên chúng dao động ngược pha nhau nên vận tốc trái dấu nhau! Mà khoảng cách từ A tới bụng gần nhất là I bằng 0,5. Trong khi đó khoảng cách tử B tới bụng gần nhất là 1(bụng này không phải I đâu nhé, nó là bụng kế tiếp) nên tốc độ(tức độ lớn) cũng khác nhau. Vậy nên đáp án là -12 NHÉ.!
 
$\lambda =6cm$
điểm A nằm cách nút gần nhất là $\dfrac{\lambda }{4}-\dfrac{\lambda }{12}=\dfrac{\lambda }{6}$ và nằm cùng 1 bó sóng với I
điểm B nằm cách nút gần nhất là $\dfrac{\lambda }{3}-\dfrac{\lambda }{4}=\dfrac{\lambda }{12}$ và nằm ở bó sóng bên cạnh bó sóng của I
vậy điểm dao động với biên độ $A\sqrt{3}$ và điểm B dao động với biên độ A, và hai điểm ngược pha nhau
ta có $\dfrac{v_{A}}{A_{A}}=-\dfrac{v_{B}}{A_{B}}$
suy ra vB=-12 cm/s chọn C.
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,803
Bài viết
51,515
Thành viên
32,175
Thành viên mới nhất
trungan21
Top