Tính lực ma sát tác dụng lên vật?

Bài toán
Vật có khối lượng $m=2 \ \text{kg}$ , đang đứng yên trên mặt phẳng ngang thì chịu một lực kéo $F=5N$ hướng lên một góc $60^{0}$ so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt và hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng ngang lần lượt là $k_1=0,2$ và $k_2=0,25$. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính lực ma sát tác dụng lên vật.
 
Lời giải
Theo phương oy: $N+F\sin 60^0=mg \Rightarrow N=15,675\left(N\right)$. $N$ là phản lực của sàn lên vật.
Khi đó ${F_{msn}}_{max}=k_2N=3,919\left(N\right)$ so sánh với lực kéo $F_k=F\cos 60^0=2,5N \Rightarrow F_k<{F_{msn}}_{max}$
Vật vẫn đứng yên!$\Rightarrow$lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng với lực kéo theo phương ngang $F_{msn}=F_k=2,5N$.
 
Last edited:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,930
Thành viên mới nhất
Lizpak181
Top