Quãng đường ngắn nhất vật đi được

Bài toán

Vât dao động điều hoà với A=4cm, xét trong khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất là 18cm. Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì quãng đường ngắn nhất vật đi được là bao nhiêu??
 
kankykt3 đã viết:
Bài toán

Vât dao động điều hoà với A=4cm, xét trong khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất là 18cm .Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì quãng đường ngắn nhất vật đi được là bao nhiêu ??
Giải
Ta thấy $18cm = 4.4 +2 =\overbrace{ 4A }^{t=T}+\overbrace{2 cm}^{s_{max}=2A\sin \dfrac{\pi t}{T} \Longrightarrow t \; \text{theo }T}$ $\Rightarrow$ Khoảng thời gian có quãng đường dài nhất $18cm$ là : $1T + 0,08T = 3,2 \Rightarrow T = 2,96 s$ $\Rightarrow$ Quãng đường đi được ngắn nhất trong khoảng thời gian $2,3$ giây là : $S_{min} = 2A + \overbrace{ 2.1,42 }^{s_{min}=2A[1-\cos \dfrac{\pi t}{T}]}=\boxed{10,84 cm}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sao em thế t = 2,3s vào công thức $S_{min}=2A[1-\cos(\omega\dfrac{t}{2})]$ nó ra 14,11cm. Em sai chỗ nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top