Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy?

Thảo luận trong 'Bài tập Điện tích - Điện trường' bắt đầu bởi Hải Quân, 7/3/16.

  1. Hải Quân

    Hải Quân Active Member

    Bài toán
    Một điện trường không đều phân bố trong không gian theo biểu thức: $\vec{E}=ay\vec{i}+bz\vec{j}+cx\vec{k},$ trong đó a, b, c là các hằng số. Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy, trải dài từ $x=0$ đến $x=w$ và từ $y=0$ đến $y=h.$