Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng

Bài toán
Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng dựa vào hiện tượng giao thoa ánh sáng. Màn chứa hai khe F1 và F2 có bốn hệ khe Y-âng có khoảng cách a khác nhau: 0,1mm; 0,15mm; 0,2mm; 0,25 mm. Với cùng khoảng cách D từ hệ khe Y-âng đến màn quan sát, sai số khi đo khoảng vân giao thoa i sẽ nhỏ nhất khi chọn khoảng cách a giữa hai khe bằng
A. 0,15mm
B. 0,1mm
C. 0,2mm
D. 0,25mm
 
Lời giải

Theo mình có thể là:
\[i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \implies \dfrac{{\Delta i}}{i} = \underbrace {\dfrac{{\Delta \lambda }}{\lambda } + \dfrac{{\Delta D}}{D}}_{\text{Không đổi}} + \dfrac{{\Delta a}}{a} = \min \iff a = \max = 0,25\left({\text{mm}} \right)\]
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,186
Bài viết
50,813
Thành viên
28,162
Thành viên mới nhất
Phươngnga442017
Top