Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài toán
Hai vật có khối lượng $m_{1} = 200g$ và $m_{2} = 50g$ (có thể trượt không ma sát trên mặt sàn nằm ngang) được gắn vào hai đầu một lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Ban đầu người ta dùng 2 dây mảnh nối 2 vật để lò xo bị nén. Sau đó đốt dây nén lò xo, 2 vật dao động điều hòa với chu kì lần lượt là $T_{1}$ và $T_{2}$. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. $T_{1}=\dfrac{\pi }{5}s;T_{2}=\dfrac{\pi }{25}s$
B. $T_{1}=\dfrac{\pi }{25}s;T_{2}=\dfrac{\pi }{5}s$
C. $T_{1}=T_{2}=\dfrac{\pi }{5}s$
D. $T_{1}=T_{2}=\dfrac{\pi }{25}s$
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,757
Bài viết
51,374
Thành viên
29,752
Thành viên mới nhất
hangvien
Top