Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy

Thảo luận trong 'Động học chất điểm' bắt đầu bởi ditgfuhjegbfudhg, 6/8/17.

  1. ditgfuhjegbfudhg

    ditgfuhjegbfudhg New Member

    Bài toán
    Hai vòng nhỏ O và O’ lần lượt được lồng vào hai thanh AB và A’B’ cố định và song song. Một sợi dây không dãn luồn qua O’ và một đầu nối với A’. Đầu kia nối với O. Tại thời điểm khi góc ̂′ = 30 thì vòng O’ chuyển động xuống dưới với vận tốc v=20 m/s. Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy