Số phát biểu đúng là?

#1
Bài toán
View attachment 3440
Cho cơ hệ như hình vẽ. Lò xo có độ cứng $k = 160 \ \text{N}/\text{m}$, hai vật có khối lượng $m_{1}=3,6kg$ và $m_{2}=6,4kg$. Người ta tác dụng một lực nén $\vec{F}$ thẳng đứng hướng xuống lên vật $m_{2}$. Khi hệ cân bằng lò xo biến dạng một đoạn $\Delta l=10cm$. Sau đó đột ngột ngừng tác dụng lực $\vec{F}$ thì vật $m_{2}$ dao động điều hòa với chu kì T(s). Gọi $\vec{F_{1}}$ và $\vec{F_{2}}$ lần lượt là lực nén cực đại và cực tiểu của $m_{1}$ lên mặt sàn. Bỏ qua mọi ma sát và lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)=\pi ^{2} \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Xét các phát biểu sau:
1. Độ lớn của lực $\vec{F}$ là 96N
2. Để $m_{1}$ không bị nhấc khỏi sàn thì độ lớn của lực $\vec{F}$ phải nhỏ hơn 100N
3. Chu kì T = 0,2s
4. Độ lớn của lực $\vec{F_{1}}$ là 190N
5. Tổng độ lớn của các lực $\vec{F_{1}}$ và $\vec{F_{2}}$ là 200N
Số phát biểu đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
 

Đính kèm

#2
Khi chưa tác dụng lực F thì lò xo đã bị nén 40cm rồi, khi tác dụng lực F mà lò xo lại chỉ nén 10 cm?
 

Trạng thái

mn cho mình hỏi xíu.. ở đây có mục tìm kiếm câu hỏi k
hello m.n mình là thành viên mới
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
Em cảm ơn thầy. Nó rất hay ạ
chào Thầy và các anh chị, em là học sinh mới trên diễn đàn mong đc thấy và các anh chị giảng giải bài khi có bài em đăng ạ...EM CẢM ƠN ^^
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
thầy ơi có bài tập+ lí thuyết sóng cơ ko ạ
thầy có thể gửi cho e bài tập phần này ko thầy
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độtrung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?
A. 4,6 cm. B. 5,1 cm C. 3,8 cm
một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li dộ x thỏa mãn x1=x2= - x3=6cm
Biên độ dao đông là :
mọi người giúp em với ạ
Đoạn mạch nối tiếp AB gồm AM, MN, NB.Đoạn AM chứa L, MN chứa hộp X, đoạn NB chứa C, biết
uAB=Uocos( wt+phi ),uAM = 80cos(wt) V, uAM = 90cos(wt-Pi/4) V. Nếu 2LC w^2=3 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MN
là:
mọi người giúp em với ạ
có ai có vật lý và tuổi trẻ tháng 2 2018 ko