Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai chất điểm

Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục song song, cách nhau 6 cm. Chọn trục Ox song song với phương dao động của hai chất điểm, phương trình dao động của chúng lần lượt là x1 = 6cos(ωt + π) cm và x2 = 9 + 3cos(2ωt) cm. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là
A. 7,5 cm.
B. 6 cm.
C. 10 cm.
D. 9 cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày tạo
Alitutu Bài tập Dao động cơ 2
A Bài tập Sóng cơ 0
Alitutu Bài tập Sóng ánh sáng 4
Alitutu Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Bài tập Sóng cơ 1
anzaiii Bài tập Sóng ánh sáng 1
Giọt lệ mặn Bài tập Sóng cơ 2
Gem Bài tập Sóng cơ 1
Gem Bài tập Dao động cơ 1
D Bài tập Sóng ánh sáng 5

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,186
Bài viết
50,813
Thành viên
28,162
Thành viên mới nhất
Phươngnga442017
Top