Khoảng cách OM bằng ?

Bài toán
Hai nguồn âm điểm phát sóng cầu đồng bộ với $f=680 Hz$ đặt tại A và B cách nhau 1 m trong không khí.Biết tốc độ truyền âm trong không khí là $v=340 m/s$. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Gọi O là điểm thuộc trung trực của AB cách AB 100m và M là điểm thuộc mặt phẳng qua O song song với AB, gần O nhất mà tại đó nhận được âm to nhất. Cho rằng AB << OI. Khoảng cách OM là:
A. 40m
B. 50m
C. 60m
D. 70m
 
Trả lời:
Lần sau bạn giải rõ ra nhé.
Giải ra thì cần gõ công thức Latex!
SR
Cứ từ tử
Từ gt suy ra $MB-MA= 0.5$
Gọi H là hình chiếu của M lên AB
Pitago $MB^{2}-(AB+AH)^{2}=MA^{2}-HA^{2} \Rightarrow MA=2AH+0,75$
$MA^{2}-HA^{2}=MC^{2}=100^{2}$
$OM=MA+\dfrac{AB}{2}$ theo gt thì $OI>>AB$ thi OM xấp xỉ 60
 
Bạn làm vậy chắc chỉ mình bạn đọc hiểu thôi :D cho mình hỏi chẳng hạn điểm C là gì và hình như ĐL Pytago bạn sai rồi thì phải
 
SR
Cứ từ tử
Từ gt suy ra $MB-MA= 0.5$
Gọi H là hình chiếu của M lên AB
Pitago $MB^{2}-(AB+AH)^{2}=MA^{2}-HA^{2} \Rightarrow MA=2AH+0,75$
$MA^{2}-HA^{2}=MC^{2}=100^{2}$
$OM=MA+\dfrac{AB}{2}$ theo gt thì $OI>>AB$ thi OM xấp xỉ 60
Mọi người xem cách này sai ở đâu nhá
Giả sử M là điểm nghe thấy âm to nhất gần O nhất đặt $OM=x$
$MA-MB=\lambda $
Ta lại có
$MA^{2}=d^{2}+(\dfrac{L}{2}+x)^{2}$
$MB^{2}=d^{2}+(\dfrac{L}{2}-x)^{2}$
$\Rightarrow MA^{2}-MB^{2}=(MA-MB)(MA+MB)=2Lx$
Mặt khác:
$(MA-MB)(MA+MB)=(MA-MB).2d$
$\Rightarrow Lx=\lambda d\rightarrow x\dfrac{d.\lambda}{L}$
$(L=AB)$
Thay số $x=50m$
Chứng minh giống giao thoa ánh sáng
 
Mọi người xem cách này sai ở đâu nhá
Giả sử M là điểm nghe thấy âm to nhất gần O nhất đặt $OM=x$
$MA-MB=\lambda $
Ta lại có
$MA^{2}=d^{2}+\left(\dfrac{L}{2}+x\right)^{2}$
$MB^{2}=d^{2}+\left(\dfrac{L}{2}-x\right)^{2}$
$\Rightarrow MA^{2}-MB^{2}=\left(MA-MB\right)\left(MA+MB\right)=2Lx$
Mặt khác:
$\left(MA-MB\right)\left(MA+MB\right)=\left(MA-MB\right).2d$
$\Rightarrow Lx=\lambda d\rightarrow x\dfrac{d.\lambda}{L}$
$\left(L=AB\right)$
Thay số $x=50m$
Chứng minh giống giao thoa ánh sáng
Bạn giải thích chỗ MA+MB=2d hộ mình với
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,803
Bài viết
51,515
Thành viên
32,175
Thành viên mới nhất
trungan21
Top