Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ?

Bài toán.
Một nguồn sóng tại $O$ dao động với tần số $10Hz$, truyền đi với tốc độ $0,4m/s$ trên phương $OY$ trên phương này có hai điểm $P,Q$ có $PQ=15cm$. Cho biên độ $a=1cm$. Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ?
 
Trước tiên ta tính $\lambda =\dfrac{v}{f} = 0,04m = 4cm$
Độ lệch pha giữa hai điểm PQ là: $\Delta \varphi_{PQ} =\dfrac{2\pi. D}{\lambda}$
Thay d và $\lambda$ vào biểu thức ta tính được $\Delta \varphi_{PQ} = -\dfrac{\pi}{2} + 8\pi$
Như vậy hai điểm này dao động vuông pha nhau nên khi tại P có li độ 1cm (ở biên) thì tại Q vật phải ở VTCB nên li độ bằng 0.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán.
Một nguồn sóng tại $O$ dao động với tần số $10Hz$, truyền đi với tốc độ $0,4m/s$ trên phương $OY$ trên phương này có hai điểm $P,Q$ có $PQ=15cm$. Cho biên độ $a=1cm$. Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ?
Giả thiết cho $$\lambda=\dfrac{v}{f}=4\, cm$$
Do $PQ=15\, cm=4 \lambda+\dfrac{\lambda}{4}$
Lại thấy lúc $P$ có li độ là $1 \, cm$ thì $P$ ở biên dương
Khi đó, $Q$ giống như $P$ đi thêm $\dfrac{\lambda}{4}$
Lúc đó thì $Q$ ở VTCB rồi. Vậy li độ của $Q=0$
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,757
Bài viết
51,374
Thành viên
29,752
Thành viên mới nhất
hangvien
Top