Tính vận tốc ban đầu và lực hãm của phanh

Bài toán
Một ôtô khối lượng $2$ tấn đang chạy với vận tốc $v_0$ thì hãm phanh, xe đi thêm quãng đường $15$ (m) trong $3$ (s) thì dừng hẳn. Tính:
Câu a) Vận tốc $v_0$.
Câu b) Lực hãm phanh. Bỏ qua các lực cản bên ngoài.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một ôtô khối lượng $2 \left(tấn\right)$ đang chạy với vận tốc $v0$ thì hãm phanh, xe đi thêm quãng đường $15$ (m) trong $3$ (s) thì dừng hẳn. Tính:
a) Vận tốc $v0$.
B) Lực hãm phanh. Bỏ qua các lực cản bên ngoài
A)Ta có $v_0^{2}=2as=\left(at\right)^{2} \Rightarrow v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
b) Lực hãm là:
$\dfrac{1}{2}mv_0^{2}=Fs \Rightarrow F=\dfrac{2.10^{4}}{3}N$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Câu a. Áp dụng :
$s=v_0t+\dfrac{at^2}{2}$
$v=v_0+at$
$ \Rightarrow 15=3v_0+4,5a$(1)
Và $v=v_0+3a$(2)
Từ (1)và (2)$\Rightarrow v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right), a=-\dfrac{10}{3} \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Câu b. $F_h=ma=2000\dfrac{10}{3}\approx 6666N$
 
Last edited:
Bài toán
Một ôtô khối lượng $2$ tấn đang chạy với vận tốc $v_0$ thì hãm phanh, xe đi thêm quãng đường $15$ (m) trong $3$ (s) thì dừng hẳn. Tính:
Câu a) Vận tốc $v_0$.
Câu b) Lực hãm phanh. Bỏ qua các lực cản bên ngoài.
Lời giải
Câu a)
Ta có: $2aS=v^{2}-v_{0}^{2}\Rightarrow a=\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}$
Lại có: $$v=v_{0}+at \Rightarrow 0=v_{0}+{3\left(\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}\right)} \Rightarrow v_{0}=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$

Câu b)
Công thức của lực hãm: Ta áp dụng dạng khác của định luật II Newton:
$F=\dfrac{\Delta p}{\Delta t}=\dfrac{p-p_{0}}{\Delta t}=\dfrac{m\left(v-v_{0}\right)}{\Delta t}=\dfrac{2000\left(0-10\right)}{3}=\dfrac{-20000}{3}\left(N\right)$
Dấu trừ chứng tỏ lực hãm ngược chiều chuyển động.
Hình vẽ
hinh.PNG
 
Lời giải
Câu a)
Ta có: $2aS=v^{2}-v_{0}^{2}\Rightarrow a=\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}$
Lại có: $v=v_{0}+\dfrac{at^{2}}{2}\Rightarrow 0=v_{0}+\dfrac{3^{2}\left(\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}\right)}{2}\Rightarrow v_{0}=\dfrac{20}{3} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$

Câu b)
Công thức của lực hãm: Ta áp dụng dạng khác của định luật II Newton:
$F=\dfrac{\Delta p}{\Delta t}=\dfrac{p-p_{0}}{\Delta t}=\dfrac{m\left(v-v_{0}\right)}{\Delta t}=\dfrac{2000\left(0-\dfrac{20}{3}\right)}{3}=\dfrac{-40000}{9}\left(N\right)$
Dấu trừ chứng tỏ lực hãm ngược chiều chuyển động.
Hình vẽ
View attachment 1111
$v=v_0+ at $ chứ Đạt. Xem lại nhé :D
 
Lời giải
Câu a)
Ta có: $2aS=v^{2}-v_{0}^{2}\Rightarrow a=\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}$
Lại có: $$v=v_{0}+at \Rightarrow 0=v_{0}+{3\left(\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}\right)} \Rightarrow v_{0}=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$

Câu b)
Công thức của lực hãm: Ta áp dụng dạng khác của định luật II Newton:
$F=\dfrac{\Delta p}{\Delta t}=\dfrac{p-p_{0}}{\Delta t}=\dfrac{m\left(v-v_{0}\right)}{\Delta t}=\dfrac{2000\left(0-10\right)}{3}=\dfrac{-20000}{3}\left(N\right)$
Dấu trừ chứng tỏ lực hãm ngược chiều chuyển động.
Hình vẽ
View attachment 1111
Miêu tả bằng cả hình nữa chứ. Mod quá chuẩn
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,831
Bài viết
51,570
Thành viên
32,706
Thành viên mới nhất
tuiolaf
Top