Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:AB BC CD 5 m...

Bài toán
Một chất điểm cđ thẳng biến đổi đều qua 4 điểm A, B, C, D. Biết: AB=BC=CD=5m. $v_C= v_B+v_D = 20\sqrt 2$
a. Tính gia tốc của chất điểm.
b. Tính thời gian cđ từ A đến B
 
Vl bro à xD
Hy vọng mình dịch đúng đề:

Một chất điểm cđ thẳng biến đổi đều qua 4 điểm A, B, C, D. Biết: AB=BC=CD=5m. VC= VB+VD=20căn2

a. Tính gia tốc của chất điểm.

b. Tính thời gian cđ từ A đến B
 
a/ Tính gia tốc của chất điểm ?
VC = vB+vD ⇒ vC > vB => từ A đến C vật cđ ndđ.
vC > vD ⇒ từ C đến D vật cđ cdđ.

vC² - vB²= 2. A. SBD (1)
vD² – vC2=2(–a). SCD (2)

Từ (1) và (2):
⇒ vD² – vB²= 0 và 2vC² = vB² +vD² = (vB+vD)² −2vB. VD
⇒ vB=vD=10√2 ⇒ a=6m/s²

b/ Tìm thời gian chuyển động từ A đến B
Cái này bro tự làm nốt nhé, dễ ấy mà :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Bài tập Động học chất điểm 0
Mã Mạnh Khởi Bài tập Động học chất điểm 1
hoankuty Bài tập Động học chất điểm 1
kIỀU LONG Bài tập Động học chất điểm 2
Legendary light Bài tập Động học chất điểm 0
Enzan Bài tập Động học chất điểm 1
minhtangv Bài tập Động học chất điểm 1
trungthinh.99 Bài tập Động học chất điểm 6
Q Bài tập Động học chất điểm 2
D Bài tập Động học chất điểm 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,877
Bài viết
51,657
Thành viên
33,286
Thành viên mới nhất
trung pm
Top