Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng: AB BC CD 5 m...

Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:
AB BC CD 5 m = = = () . Vận tốc tại C là v v v 20 2 m s C B D = + = (/).
a/ Tính gia tốc của chất điểm ?
b/ Tìm thời gian chuyển động từ A đến B
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,777
Bài viết
51,447
Thành viên
31,224
Thành viên mới nhất
Myano Shiho
Top