Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$

Bài toán
Sóng âm phát ra từ nguồn O, coi mặt sóng là mặt cầu và bỏ qua hấp thụ của môi trường. Dọc theo trục Ox, tại vị trí có tọa độ $x_1=20 \ \text{cm}$ mức cường độ âm $L_1=60 dB$, tại vị trí có tọa độ $x_2$ mức cường độ âm $L_2=50 dB$. Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$
A. $x_2=63,246 \ \text{m}; L_3=53,634 dB$
B. $x_2= 20 \sqrt{10}m; L_3=55 dB$
C. $x_2=30 \ \text{m}; L_3=56 dB$
D. $x_2=30 \ \text{m}; L_3=56 dB$
 
Bài toán

Sóng âm phát ra từ nguồn O, coi mặt sóng là mặt cầu và bỏ qua hấp thụ của môi trường. Dọc theo trục Ox, tại vị trí có tọa độ $x_1=20 cm$ mức cường độ âm $L_1=60 dB$, tại vị trí có tọa độ $x_2$ mức cường độ âm $L_2=50 dB$. Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$

A. $x_2=63,246 m; L_3=53,634 dB$
B. $x_2= 20 \sqrt{10}m; L_3=55 dB$
C. $x_2=30 m; L_3=56 dB$
D. $x_2=30 m; L_3=56 dB$
Công thức:
http://vatliphothong.vn/t/1350/
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,186
Bài viết
50,813
Thành viên
28,162
Thành viên mới nhất
Phươngnga442017
Top